Paczkowski Marcin ELTEX Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa z siedzibą przy ul. Marcinkowskiego 125, 88-100 Inowrocław realizuje projekt pn. Zakup innowacyjnej linii technologicznej dla krojowni w celu zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w ramach poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP w ramach RPO WK-P 2014-2020.
Celem głównym realizowanego projektu będzie zwiększenie zastosowania innowacji w firmie Eltex.
Celami szczegółowymi projektu, które zostaną osiągnięte dzięki przedmiotowej inwestycji są:
a) Poprawa jakości krojenia, a tym samym wyrobów finalnych
b) Optymalne wykorzystanie materiałów (zapewnienie mniejszej odpadowości materiałowej)
c) Wzrost efektywności produkcji poprzez podwyższenie jakości cięcia odpowiednich szablonów, zmniejszenie odpadu oraz kosztów energii
d) Wzrost wydajności pracy poprzez zautomatyzowanie procesu produkcyjnego
e) Wzrost zatrudnienia
f) Poprawa jakości środowiska naturalnego
Wartość projektu: 915 085,31 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 411 788,39 zł

 

Przedmiot inwestycji  to zakup oraz wdrożenie nowej linii technologicznej, która cechuje się innowacyjnością i znacznie przyspiesza proces produkcji. Realizacja projektu w przedmiotowym zakresie zasadniczo wpłynie na zmianę procesu produkcyjnego i przyczyni się do zastosowania innowacji w Paczkowski Marcin ELTEX Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa.

Comments are closed.